Hrvatski sabor je 2008. godine za Dan kravate izabrao: